Föräldraföreningen

barnenkyrkan

Föräldraföreningen är öppen för alla föräldrar, samarbetar med skolledningen i allt som rör skolan. Samt arbetar för att barnen skall ha samma möjligheter fast vi bor på en liten ort. Ett samrådsmöte ordnas varje termin med rektor, politiker och lärare. Allt syftar till att ta tillvara skolbarnens/förskolebarnens intressen. Föräldraföreningen ordnar också ett antal aktiviteter årligen.

– Valborgsfirande med brasa och fackeltåg, kaffeservering, korvförsäljning, lotterier, hästskokastning, samt en underhållande byakamp. En kamp mellan Nord och
– Skolavslutning i kyrkan.
– Julmarknad med luciatåg, kaffeservering, lotterier och auktion.

Tillsammans städar vi vid Trollbäcken på Hundfjället, och vid Gorrtjärns badplats. Ett bra tillfälle att träffas och umgås, och dessutom tjäna en slant.

Föräldraföreningen stöttar också ekonomiskt den årliga resa som arrangeras för de elever som går sista året i Rörbäcksnäs skol

Inköp av mindre saker som inte bekostas av skolan t. ex hjälmar, ryggsäckar m.m till barnen görs också när ekonomin tillåter.

 

Styrelsen består av:

Ordförande, Ingeborg Hemstad
Sekreterare, Lena Flyborn
Kassör, Veronika K Haglund
Styrelseledamöter, Kristina Grönland & Madeleine Skogstad
Lärarrepresentant, Therese Larsson
Styrelsesuppleanter, Henrik Hedberg & Carola Jonsson