Extra årsmöte 2012-06-11

Extra årsmöte Rörbäcksnäs Byalag 2012-06-11

 

Närvarande: Eilert Edman, Gert Kasch och Martin Pettersson

 

§1                  Martin förklarade mötet öppnat.

§2                  Till mötesordförande valdes Martin.

§3                  Till mötessekreterare valdes Martin.

§4                  Till justerare valdes Gert och Eilert.

§5                  Mötet ansågs ha varit behörigt utlyst.

§6                  Dagordningen godkändes.

§7                  Val av ny ordförande efter Dorthe G. Petersen.

Martin Pettersson valdes till ny ordförande i Byalaget på 1 år.

Dorthe G. Petersen stannar kvar som ledamot på 1 år.

 

§19               Eftersom föreningen har valt ny ordförande så måste vi besluta om ny firmatecknare. Mötet beslutar att Martin Pettersson blir ny firmatecknare tillsammans med René Persson för föreningen var för sig.

 

§20                Martin förklarade mötet avslutat

 

 

 

 

____________________

 

Martin Pettersson, sekreterare

 

 

 

_______________________                                         _______________________

Gert Kasch, justerare                                                     Eilert Edman, justerare

byasolnedmeny2