Byalagsmöte 2012-06-26

Bylagsmöte 2012-06-26

Närvarande

Monica Olsson Wedekind, Anna-Britta Karlsson, Bernt Lisspers, Lars-Gunnar Nilsson, Martin Pettersson, Sara Abrahamsen Moberg

 

1. Martin förklarade mötet öppnat

2. Till sekreterare valdes Sara

3. Till justerare valdes Anna-Britta

4. Rörbäcknäsdagen lördag vecka 30, 28/7, kl 10-18

Hembygdsgården öppen 10-16

Här finns servering, hästsko-kastning, filmvisning, tipspromenad, försäljning av hantverk

Skyttetävling mellan jaktlag. 3 manna lag. Kval mellan 11.00-13.00. Final kl. 14.00

Godisregn vid affären kl 13.

Ica säljer materbjudande för picknick

Kyrkan har konsert med Zara Helje kl 16

Folkets Hus serverar viltlunch med kaffe kl 11:30–15:30

Longhorn har öppet 12-01

Hamburgerförsäljning ute och a la carte inne!

Underhållning under kvällen!

 

Loppis vid Janisgården kl. 10-18

Älgparken. Visningstider kl. 12, 14 och 16

Cave TID

Martin kollar tider/ extra aktiveter för Janisgården, Älgparken och Cave

Martin kontaktar turistbyrån och ordnar med annons till Malungsbladet.

Program med karta efterlystes förra året. Har Veronica mallen som kan uppdateras? Bör finnas på alla fasta ställen under dagen.

 

5. Övriga punkter

Flaggorna som finns är trasiga. Sara kollar med Harald om det finns några flaggor kvar. I så fall ska de sättas upp vid infarterna till byn. Pengar saknas i nuläget för inköp av nya.

Dalatrafik erbjuder under perioden 28/6–16/8 kompletteringstrafik Rörbäcksnäs-Sälen måndagar och torsdagar.

En tur som är i Sälen kl 10:25 och en tur hem från Sälen kl 15.48

Resa måste förbokas senast 1 vardag i förväg på tele 0771-440000

 

 

Vid pennan denna gång

 

 

Sara Abrahamsen Moberg                                                                                                  Anna-Britta Karlsson
justerare

byasolnedmeny2