Byalaget i Rörbäcksnäs

karta2

Ansvarar för byns hemsida. Samlar byns invånare för att utveckla byn och vara en samtalspartner med kommunen och olika myndigheter i angelägenheter som rör byn.

Vill du bidra till utvecklingen, bli medlem.             Medlemsavgiften är 50:-/år och sätts in på bankgiro 609-5814. Märk insättningen med ditt namn.

Ordförande: Martin Skogstad Tel. 070-690 71 50
Sekreterare: Sara Abrahamsen Moberg
Kassör: Rene’ Persson
Ledamöter: Torsten Skogmo och Dorthe G. Petersen
Suppleanter: Per Lindros och Bill Skogstad

Verksamheten framgår av nedanstående mötesprotokoll:

Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Extra årsmöte 2012-06-11
Byalagsmöte 2012-06-26
Årsmöte 2013
Årsmöte 2017